ประวัติความเป็นมาของแคปซูล จี-เฮิร์บ วัน

กว่าสิบปีที่นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ ได้ดูแลคนไข้หายจากการเป็นมะเร็งได้อย่างน่ามหัศจรรย์เป็นจำนวนมาก จนได้สมญา "หมอเทวดา" เป็นที่กล่าวขานทั่วทุกสารทิศ

 

นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ ได้คิดค้นและรวบรวมวิธีดูแลคนไข้โรคมะเร็งจากสมุนไพร จนกระทั่งได้ยาต้มที่สามารถช่วยให้ก้อนมะเร็งยุบ และได้ผลิตยา จนได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

ที่ผ่านมา มีคนไข้มาเข้ารับการดูแลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ในขณะที่สมุนไพรหลายชนิดปลูกได้ในพื้นที่เฉพาะ เติบโตในฤดูกาลที่จำกัด ทำให้คุณหมอต้องจำกัดยาไว้เฉพาะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเท่านั้นและรับคนไข้นอกในจำนวนที่จำกัดต่อวัน รวมทั้งยาต้มก็ไม่สะดวกในกรณีที่คนไข้ต้องเดินทางไปทำธุระ

 

ด้วยความตระหนักถึงเงื่อนไขดังกล่าว และด้วยความห่วงใยคนไข้ คุณหมอจึงดำริให้มีการคิดค้น สารสกัดสำคัญจากสมุนไพรดังกล่าวออกมาในรูปแคปซูล เพื่อความสะดวกของคนไข้ในการรับประทาน และเห็นผลในการดูแลเช่นเดียวกัน

แคปซูล จี-เฮิร์บ วัน (จี-เฮิร์บ แคปซูล วัน)
            ลักษณะและวิธีการรับประทาน แคปซูล จี-เฮิร์บ วัน จี-เฮิร์บ แคปซูล วัน สำหรับรับประทาน ในรูปแบบของแคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงน้ำเหลือง บำรุงร่างกาย ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติ สามารถรับประทานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับข้องกับระบบน้ำเหลืองในร่างกาย จี-เฮิร์บ แคปซูล วัน สามารถปรับสมดุลของระบบน้ำเหลืองให้มีประสิทธิภาพ ระบบน้ำเหลืองมีความสำคัญต่อร่างกายมาก หากระบบน้ำเหลืองไม่ดี ก็อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ บุคคลใดสามารถรับประทานได้บ้าง

             จี-เฮิร์บ แคปซูล วัน สามารถรับประทานได้กับทุกเพศ ทุกวัย เนื่องจาก จี-เฮิร์บ แคปซูล วัน เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ออแกนิค เพราะมีผลรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆว่า  จี-เฮิร์บ แคปซูล วัน สามารถช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันในการเกิดโรค และช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์ร้าย คนปกติสามารถรับประทานได้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค  และได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยว่า จี-เฮิร์บ แคปซูล วัน  ไร้สารสเตรียรอยด์ ไร้สารพิษ จี-เฮิร์บ แคปซูลวัน  มีขั้นตอนการผลิต ที่ได้มาตรฐาน GMP รับรองการผลิตกระทรวงสาธารณสุข

      วิธีการรับประทาน จี-เฮิร์บ แคปซูล รับประทานเพื่อบำรุงน้ำเหลือง บำรุงร่างกาย ฃ่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย รับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 2 เวลา เช้า/เย็น  ก่อนหรือหลังอาหาร 30 นาที

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ที่มีสาเหตุมาจากระบบน้ำเหลือง ครั้งละ 4 - 6 แคปซูล วันละ 2 เวลา เช้า/เย็น ก่อนหรือหลังอาหาร 30 นาที อาการข้างเคียง พบว่าการรับประทาน จี-เฮิร์บ แคปซูล วัน ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียง สมุนไพรสำคัญ จี-เฮิร์บ แคปซูล วัน ประกอบด้วยสารสกัดจากสมุนไพรสำคัญ ดังต่อไปนี้ พุทธรักษา,ลิ้นงูเห่า, พญายอ, แทงทวย, เหงือกปลาหมอ, ปีกไก่ดำ และตัวยาสำคัญอื่นๆ การเก็บดูแล ควรเก็บ จี-เฮิร์บ แคปซูล วัน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส และอย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือแสงแดด

หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง แล้วแต่บุคคล