ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับมะเร็ง

 

โรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องพบเจอ ดังนั้นทุกคนควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต่างๆ เพื่อดูแลตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรคมะเร็งร้ายที่เป็นอันตรายถึงชีวิต นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตือนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งไว้ดังนี้

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าไม่ควรคุยเรื่องโรคมะเร็ง เพราะเป็นเรื่องเศร้า ต้องปกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้ แต่ความจริงแล้วการที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งในสังคม จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการดูแลตนเองตั้งแต่การลดการเกิด รวมถึงเข้าสู่กระบวนการดูแลที่ถูกต้อง ส่วนผู้ป่วยถ้าได้ระบายหรือปรึกษากับญาติพี่น้องจะช่วยคลายความวิตกกังวลลง

 

ในขณะที่ความเชื่อที่ว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ ความจริงคือมะเร็งหลายชนิดมีอาการแสดงนำมาก่อน และวงการแพทย์ทั่วโลกได้รณรงค์ “เรื่อง 7 สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็ง” ได้แก่ 1.ระบบขับถ่ายเปลี่ยนแปลง 2.เป็นแผลที่ไม่รู้จักหาย 3.ร่างกายมีก้อนตุ่ม 4.กลุ้มใจเรื่องกลืนกินอาหาร 6.ทวารทั้งหลายมีเลือดไหล 7.ไฝหูดที่เปลี่ยนไป 8.ไอและเสียงแหบเรื้อรัง ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งก็ได้ และที่สำคัญคือมะเร็งที่พึ่งเริ่มมีอาการ โอกาสที่จะดูแลหายมีอยู่มาก

 

ส่วนหลายคนที่คิดว่าโรคมะเร็งเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิต เป็นเรื่องของเวรกรรม แท้จริงแล้วเราสามารถดูแลตนเองจากมะเร็งหลายชนิดได้ ด้วยการศึกษาหาความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงและการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง โดยต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ในระดับบุคคล ระดับสังคมและนโยบายระดับประเทศ รวมถึงการออกกฎหมายควบคุมและดำเนินการอย่างจริงจัง ก็จะสามารถลดการเกิดมะเร็งในภาพรวมได้ถึง 40%

 

อย่างไรก็ตาม แม้ความรู้เรื่องโรคภัยต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ แต่ควรระวังและพิจารณาให้ดีว่าข้อมูลที่รับทราบมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ด้วย

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gherbthailand

 

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ของละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง